Lưu ý: các trường dấu (*) là bắt buộc

Tiêu đề:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại di động(*)

Số điện thoại để bàn

THÔNG TIN CÔNG TY

Họ tên chủ doanh nghiệp (*)

Năm sinh (*)

Giới thiệu về công ty(*)

Địa chỉ (*)

Lĩnh vực kinh doanh chính(*)

Chiến lược kinh doanh(*)

Sản phẩm - dịch vụ(*)

Thị trường kinh doanh(*)

Đối thủ cạnh tranh(*)

Ngôn ngữ

ĐẶT TÊN CÔNG TY
Phù hợp với việc thành lập doanh nghiệp mới hay thay đổi tên công ty.

 • Bộ tên công ty bao gồm: tên thương mại, tên viết tắt và tên thương hiệu
 • Phân tích thị trường ngành nghề
 • Bản thuyết minh ý nghĩa tên thương hiệu
 • Không giới hạn hiệu chỉnh phương án
 • Đảm bảo đăng ký tên doanh nghiệp
 • Đảm bảo đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Thời gian thực hiện: từ 7 ngày
ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU
Phù hợp với việc ra mắt sản phẩm, dự án, thương hiệu mới.

 • Phân tích thị trường ngành nghề
 • Bản thuyết minh ý nghĩa tên thương hiệu
 • Gửi 3-5 đề xuất tên thương hiệu
 • Không giới hạn hiệu chỉnh phương án
 • Đảm bảo đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Thời gian thực hiện: 7 ngày
ĐẶT TÊN QUÁN NHÀ HÀNG, CAFE
Phù hợp với các cửa hàng, shop thời trang, nhà hàng, quán cafe, quán karaoke

 • 8 phương án tên kèm theo giải thích ý nghĩa
 • Kiểm tra mức độ trùng lặp của tên trên thị trường
 • Thuyết minh ý nghĩa phương án lựa chọn cuối cùng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Thời gian thực hiện: 03 ngày
Chọn gói này Chọn gói này Chọn gói này