Về gói Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp mới

Gói dịch vụ thiết kế thương hiệu trọn gói dành cho doanh nghiệp mới bao gồm từ việc tư vấn tên thương hiệu, slogan, thiết kế logo, bộ ứng dụng nhận diện thương hiệu văn phòng cho đến thiết lập website quảng bá họat động kinhdoanh của doanh nghiệp.

Sản phẩm nhận được

1. Logo doanh nghiệp Mẫu logo ấn tượng và phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn kèm theo một bộ cẩm nang quy chuẩn logo.

 

2. Bộ ấn phẩm văn phòng Các ấn phẩm văn phòng được sử dụng để tăng hiệu quả quảng bá hình ảnh thương hiệu, tạo sự chuyên nghiệp trong giao tiếp và gia tăng sự tin tưởng của đối tác, khách hàng. Bộ ấn phẩm gồm: – Danh thiếp kinh doanh ( Business card ) – Giấy tiêu đề thư ( Letterhead ) – Phong bì thư khổ lớn A4, khổ nhỏ A5 – Mẫu thiết kế Hóa đơn chuẩn – Tờ kẹp tài liệu ( Folder )

 

3. Website Công ty

GỬI YÊU CẦU:

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

GIẢI PHÁP TRỌN GÓI

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

TÀI LIỆU MARKETING

BAO BÌ NHÃN MÁC

ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG

ỨNG DỤNG NGOÀI TRỜI

VẬT PHẨM TIẾP THỊ

TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU

Corporate

COPYWRITING

Tư vấn xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu nội bộ