Tất cả mọi thứ bạn cần cho một sự hiện diện mạnh mẽ truyền thông xã hội

brandmedia

 

Gói giải pháp truyền thông quảng bá thương hiệu thông qua phương tiện số và internet. Nhắm đến tính hiệu quả, khả năng lan truyền nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

 

LỢI ÍCH MANG LẠI

  1. Báo cáo hiện trạng thương hiệu – truyền thông, xác định mục tiêu và sự phù hợp của doanh nghiệp với truyền thông trực tuyến.
  2. Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu
  3. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu  (digital brand identity) Logo, website, microsite, e-catalogue, banner quảng cáo, social site, email marketing
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

  1. Nghiên cứu hiện trạng
  2. Xây dựng chiến lược truyền thông
  3. Lập kế hoạch truyền thông
  4. Thiết kế nhận diện truyền thông
  5. Triển khai kế hoạch truyền thông