Với SEO rất cơ bản và bất cứ doanh nghiệp hay cá nhân nào có website cũng nên sử dụng vì nó tốt rất nhiều cho website của bạn

Phân tích 10 đối thủ cạnh tranh về Branding, Từ khóa, SWOT (Điểm mạnh, yếu) trên Google và Internet nói chung 4.000.000 VND 03 ngày
Phân tích tổng thể hiện trạng website, Seo audit với 100 tiêu chí onpage, nội dung, Offpage 3.000.000 VND 07 ngày
Lập bảng nghiên cứu từ khóa có trị giá và phù hợp với lĩnh vực của bạn 1.000.000 VND 02 ngày
Đăng ký web lên 20 danh bạ (Trang chủ danh bạ) của Việt Nam, có do follow, PR 3,4,5 Liên hệ để được tư vấn 07 ngày
Forum seeding – Quảng bá web lên các diễn đàn lớn Liên hệ để được tư vấn
Đăng ký web lên 100 mạng xã hội trên TG (Manual), tạo 100 hồ sơ lên Social network 2.500.000 VND 15 ngày
Tư vấn chiến lược nội dung, tăng traffic cho website 2.500.000 VND 7 ngày