Nhận diện thương hiệu Công Trình Giao Thông Sài Gòn

nhan dien pc-01

 

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc 2

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc

nhan dien pc 2

 

nhan dien pc

nhan dien pc

 

Công Ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn là một doanh nghiệp có nhiệm vụ quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên các hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng, hệ thống tín hiệu giao thông, sơn đường và sản xuất vật liệu xây dựng.

Bên cạnh những lĩnh vực công ích (chiếm tỷ lệ dưới 40% doanh thu), Công Ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn còn tham gia thi công các công trình trong nhiều lĩnh vực: cầu đường, dân dụng, cấp – thoát nước, bưu điện, chiếu sáng, cây xanh, thủy lợi. Ngoài ra Công ty hiện đang là một trong những nhà cung cấp sản phẩm Bê tông nhựa uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với ba lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu trên, Công ty luôn tự tin phát triển bền vững, chung tay cùng nhân dân thành phố xây dựng thành phồ Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.

Giữa năm 2016 được Ban lãnh đạo công ty đồng ý để Mỹ Thuật 24H triển khai thiết kế và in ấn toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Hạng mục thiết kế:

1. Logo công ty

2. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

3. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

4. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trên các biển hiệu

5. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trong truyền thông marketing

6. In ấn & thi công hệ thống bảng hiệu