Thiết kế bao bì Big1

Thiết kế bao bì Big1
Thiết kế bao bì Big1

 

GIỚI THIỆU DỰ ÁN:

Thiết kế bao bì Big1 cho Công ty cổ phần Sao Thái Dương

  • Thông tin khách hàng:
  • Công ty cổ phần Sao Thái Dương

    Địa chỉ: nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội