Hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của thương hiệu. Bao gồm: Tên thương hiệu (Brand Name), Logo, Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp (Namecard), Website, Cách bố trí biển hiệu tại văn phòng trụ sở, cơ quan, Đồng phục – Bảng tên….. Để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cần xây dựng một hệ thống liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố trên.

Thông thường hệ thống nhận diện thương hiệu sẽ bao gồm các yếu tố cơ bản sau đây:

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

– Biểu tượng ( Logo)
– Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
– Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
– Danh thiếp
– Giấy viết thư
– Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
– Hóa đơn
– Thẻ nhân viên
– Tài liệu thuyết trình
– Đồng phục
4. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các biển hiệu
4-1 Biển hiệu Tổng công ty
4-2 Biển hiệu phòng ban
4-3 Biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp
4-4 Biển quảng cáo
4-5 Biển hiệu đại lý