Thiết kế logo Canxin Group – Cty TNHH DV Vận Tải Khẳng Tín

Thiết kế logo Canxin Group - Cty TNHH DV Vận Tải Khẳng Tín

 

Giới thiệu dự án:

Thiết kế logo Canxin Group – Cty TNHH DV Vận Tải Khẳng Tín

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế logo, Nhận diện thương hiệu

Thông tin khách hàng:

Cty TNHH DV Vận Tải Khẳng Tín

Taiwan office: No.351, Lane 1, Lin-Shang RD, Ping-Tung, Taiwan

Vietnam office: THE MIRA HOTEL 5 FLOOR, 555B, Dai Lo Binh Duong, Thu Dau Mot, Binh Duong.