Thiết kế logo Công ty cổ phần đâu tư thương mại AMEC

Thiết kế logo Công ty cổ phần đâu tư thương mai AMEC

 

Tổng quan Dự Án:

Thiết kế logo & Hệ thống nhận diện thương hiệu> Công ty cổ phần đâu tư thương mại AMEC Toàn Cầu. AMEC là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, kinh doanh xe hơi cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, kinh doanh đầu tư Bất động sản.

Thông tin khách hàng:
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AMEC
ĐC: Số 14, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội