THIẾT KẾ LOGO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XNK NÔNG VIỆT

THIẾT KẾ LOGO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XNK NÔNG VIỆT

 

Giới thiệu Dự Án:
THIẾT KẾ LOGO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XNK NÔNG VIỆT
Dịch vụ cung cấp:
Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, thiết kế bao bì, thiết kế website
Thông tin khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XNK NÔNG VIỆT
Địa chỉ: 984/12 QL1A, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh