Thiết kế logo Công ty cổ phần Dược phẩm Info

Thiết kế logo Công ty cổ phần Dược phẩm Info

Giới thiệu Dự Án:

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty cổ phần Dược phẩm Info

Thông tin khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INFO VIỆT NAM
Địa chỉ: SỐ 27 NGÕ 42/3 PHỐ ĐỨC GIANG QUẬN LONG BIÊN HÀ NỘI