Thiết kế logo CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIPATCO

Thiết kế logo CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIPATCO

 

Thông tin Dự án:
Thiết kế logo cho CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIPATCO. VIPATCO là công ty Sở hữu trí tuệ có trụ sở tại Số 50/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thông tin khách hàng:
CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIPATCO
ĐC: Số 50/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội