THIẾT KẾ LOGO CTY ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ CIENCO1 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ LOGO CTY ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ CIENCO1 – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Giới thiệu Dự Án:
Thiết kế logo Công ty Cổ Phần Đầu tư & Xây Dựng công trình thuỷ Cienco1 – Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Bộ Giao Thông Vận Tải
Thông tin khách hàng:
Công ty Cổ Phần Đầu tư & Xây Dựng công trình thuỷ Cienco1
Địa chỉ: Số 58 phố Phạm Minh Đức – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng