Thiết kế logo Gốm Ngọc Bát Tràng

Thiết kế logo Gốm Ngọc Bát Tràng

Giới thiệu Dự Án:
Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu qua các tài liệu văn phòng Gốm Ngọc Bát Tràng – Công ty TNHH Gốm Ngọc Bát Tràng
Dịch vụ cung cấp:
Thiết kế logo, Thiết kế Name card, Thiết kế tiêu đề thư, Thiết kế Bì thư, Thiết kế folder
Thông tin khách hàng:
Công ty TNHH Gốm Ngọc Bát Tràng
Địa chỉ: Số 36, xóm 2, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội