Thiết kế logo Lan Chi’s Vietnamese Restaurant tại Mỹ

Thiết kế logo Lan Chi’s Vietnamese Restaurant tại Mỹ

Tổng quan Dự Án:

Thiết kế logo & Hệ thống nhận diện thương hiệu cho thương hiệu Lan Chi’s Vietnamese Restaurant ( Nhà hàng người Việt có trụ sở tại 501 Suit 1 Main Street.  Middletown, CT. 06457, USA )

Thông tin khách hàng:Lan Chi’s Vietnamese Restaurant
ĐC: 501 Suit 1 Main Street.  Middletown, CT. 06457, USA