Thiết kế logo SOUTHEAST ASIA TRAVEL

Thiết kế logo SOUTHEAST ASIA TRAVEL

 

Giới thiệu Dự Án:
Thiết kế logo SOUTHEAST ASIA TRAVEL cho CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BEST CHOICE VIỆT NAM
Dịch vụ cung cấp:
Thiết kế logo
Thiết kế nhận diện thương hiệu cơ bản
Thông tin khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BEST CHOICE VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 21 Đường Trung Yên 1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội