Thiết kế logo Công ty TAMDA FOODS s.r.o

Thiết kế logo TAMDA FOODS

 

Tổng quan Dự Án:
Thiết kế logo & Hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty TAMDA FOODS s.r.o
Là một hệ thống Siêu thị về thực phẩm của người Việt có trụ sở tại Libušská 319 – 142 00 Praha 4 – Libuš – Nová část areálu tržnice SAPA ( Cộng Hòa Séc ) với hơn 10.000 mặt hàng.
Thông tin khách hàng:
Công ty TAMDA FOODS s.r.o
Địa chỉ: Libušská 319 – 142 00 Praha 4 – Libuš – Nová část areálu tržnice SAPA