Thiết kế logo thương hiệu chăn ga gối đệm MITSUKI

Thiết kế logo thương hiệu MITSUKI

 

Thông tin khách hàng:

Thiết kế logo cho Thương hiệu Chăn – Ga – Gối – Đệm MITSUKI cho Công ty TNHH NEWLAND

ĐC: Phùng Chí Kiên – Mỹ Hào – Hưng Yên