Thiết kế logo thương hiệu VOTEN

Thiết kế logo thương hiệu VOTEN

 


Thông tin Dự Án:

Thiết kế logo cho thương hiệu VOTEN

Lĩnh vực hoạt động : tư vấn sử dụng Năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

V :   V  từ gốc latin viridis có nghĩa là xanh

V  victory

V  từ gốc latin vita có nghĩa là sự sống

O :  O  tượng trưng sự Gắn bó, Hỗ trợ, Nối kết thân thiết.

O  hình cách điệu của trái đất

V tượng trưng cho sự thành công, cho nguồn năng lượng xanh trong tương lai, trên nền vòng tròn nối kết, hỗ trợ.

Logo công ty thể hiện sự gắn bó với khách hàng, chung sức xây dựng một tương lai bền vững bằng công nghệ và các nguồn năng lượng mới.