Thiết kế logo VIECC

Thiết kế logo VIECC

 

Giới thiệu Dự Án:
Thiết kế logo VIECC, VIECC tên viết tắt của CÔNG TY TNHH LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT.
Thông tin công ty:
CÔNG TY TNHH LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT
Địa chỉ: 38 ĐỖ QUANG, THẢO ĐIỀN, QUẬN 2, TP. HCM