Thiết kế nhận diện thương hiệu Việt ViNa

  • Thiết kế logo Viet Vina
  • Nhận diện thương hiệu Viet Vina
  • Nhận diện thương hiệu Viet Vina
  • Name card
  • Túi giấy