Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác. Hệ thống nhận diện thương hiệu là hình ảnh tổng thể của một công ty kinh doanh trong tâm trí của công chúng đa dạng, chẳng hạn như khách hàng và các nhà đầu tư và người lao động. Đó là một nhiệm vụ chính của công ty truyền thông, bộ phận để duy trì và xây dựng bản sắc này cho phù hợp với điều kiện và các mục tiêu kinh doanh. Nó thường được thể hiện rõ ràng bằng cách xây dựng thương hiệu và việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá .

Thiet ke He thong Nhan dien thuong hieu Lam Son Thiet ke Nam card Lam SOn

Thiết kế nhận diện thương hiệu Công ty CP Cây Xanh Lam Sơn

Thiết kế nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

 

Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm:

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

– Biểu tượng ( Thiết kế Logo) kết hợp slogan
– Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
– Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

2. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
– Danh thiếp, Giấy viết thư (Letter head)
– Bì thư A4/A5
– Hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi
– Bản tin nội bộ
– Thẻ nhân viên
– Tài liệu thuyết trình ( Template Powerpoint)
– Mũ nón, Áo thun, Đồng phục
– Thiết kế folder kẹp tài liệu

3. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu trên sản phẩm và bao gói
– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm
– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

4. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trên các biển hiệu
– Biển hiệu Tổng công ty / biển hiệu công ty
– Biển hiệu phòng ban, Biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp

– Biển hiệu đại lý
– Thiết kế biển quảng cáo

5. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trong truyền thông marketing

– Thiết kế poster, tờ rơi
– Thiết kế Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển
– Thiết kế Website
– Thiết kế email marketing
– Thiết kế banner quảng cáo

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho sản phẩm, dự án với gói dịch vụ chuyên nghiệp với hàng trăm khách hàng tin tưởng sử dụng.

Dự án mới