Digital Online Marketing có tới 14 phương thức khác nhau như SEO/SEM/SMM/SMO/CLM… nên các thương hiệu lớn tại Việt nam không thể tự quản lý được các chiến dịch Digital Marketing một cách hoàn hảo.

MyThuat24h sẽ tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp về lĩnh vực này để quản lý hiệu quả nhất các chiến dịch Digital marketing:

 

1  : LÀM CHỦ CHIẾN DỊCH DIGITAL MARKETING

1. WEB & SEO AUDIT : Nâng cao thứ hạng website trên Search Engine,  giảm ngân sách quảng cáo Adwords

2. Báo cáo phân tích uy tín thương hiệu (Online Brand Reputation Report) lắng nghe từ mạng Internet

3. Báo cáo phân tích 10 đối thủ cạnh tranh online (Online competitor  Report) – Desk research

2 : GIÁM SÁT CHIẾN DỊCH DIGITAL MARKETING

Sẽ có 1 chuyên gia Digital Marketing chuyên trách riêng cho doanh nghiệp trong suốt 12 tháng để Monitor các hoạt động của các chiến dịch Digital Marketing cũng như tư vấn và thực hiện như một người trong phòng truyền thông của doanh nghiệp.